img
img

Badania neurologiczne u dzieci

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ
Tytuł: Badania neurologiczne u dzieci
Autor: Mary D. King i John B.P. Stephenson
Redakcja naukowa wydania polskiego: Sergiusz Jóźwiak
ISBN: 978-83-7563-120-3
Stron: 436
Format: B5
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011

Autorzy książki w sposób szczegółowy i przejrzysty przedstawili zagadnienie diagnostyki dzieci z podejrzeniem schorzeń układu nerwowego. Wiedza teoretyczna dotycząca poszczególnych problemów została zilustrowana dokładnymi przykładami klinicznymi.Podręcznik podzielony został na trzy części. W pierwszej z nich omówiono istotę wywiadu i badania klinicznego. W kolejnej części autorzy skupili się na badaniach dodatkowych, podając przy tym wskazówki dotyczące neurofi zjologii i neuroradiologii, opierając się również na wiedzy z zakresu innych dyscyplin (jak np. biochemii). Ostatnia część zawiera opis konkretnych problemów wraz z omówieniem doboru właściwych badań w wybranych sytuacjach klinicznych. Książka jest kompendium wiedzy nie tylko dla neurologów dziecięcych, ale zawarte w niej treści będą również istotne dla specjalistów innych dziedzin (neonatologów, pediatrów, psychiatrów dziecięcych, lekarzy intensywnej terapii, lekarzy chorób metabolicznych, genetycy kliniczni).