img
img

Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Oficyna INGENIUM
 • Stara Cena: 49,00 złCena: 44,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 5.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona
  Autor: Golec D, Kalita L., Kruszyńska-Mąka M.
  Stron: 160
  Rok: 2017
  Oprawa: Miękka
  ISBN: 978-83-62651-45-0

  Na tę książkę składa się dziewięć tekstów wygłoszonych podczas wykładów otwartych, które miały
  przybliżyć szerszemu gronu słuchaczy niektóre osiągnięcia myśli i praktyki psychoanalitycznej. Można
  powiedzieć, że miały one "popularyzować" psychoanalizę.
  Popularyzacja bywa uproszczeniem. Można wygłosić "Osiem prostych, bezbolesnych wykładów na
  temat teorii Klein i teorii Biona". Wystarczy spłycić niepokojące odkrycia, myśli głębokie i złożone
  rozcieńczyć na tyle, by udało się przedstawić je w formie łatwo zrozumiałej i możliwej do przyjęcia.
  Redaktor i autorzy rozdziałów tej książki postawili sobie znacznie trudniejsze zadanie, polegające
  na przedstawieniu teorii w sposób zrozumiały bez ogołacania ich ze znaczeń. Nie mówią do słuchaczy
  ex cathedra, ale zachęcają ich do tego, by uczestniczyli w niektórych doświadczeniach autorów. Prace
  Klein i Biona traktują z szacunkiem i uczciwie: nie pomijają wątków budzących niepokój i nie czynią
  treści głębokich i złożonych powierzchownymi lub prostymi.
  Autor każdego z rozdziałów podaje krótkie teoretyczne sformułowanie pojęcia, które zamierza omówić,
  a następnie szczegółowo prezentuje to, jak używa go w pracy. Przekonanie słuchaczy o wiarygodności tych
  pojęć nie będzie wynikiem trafności argumentów, ale zależne będzie od tego, jakie wrażenie wywrze na nich
  praca prezentowana przez psychoanalityka. Słuchacz lub Czytelnik sam wyciąga wnioski.
  Czytelnik, po zapoznaniu się z obszernym Wprowadzeniem, w Rozdziale 1 poznaje Kleinowskie rozumienie
  pojęcia nieświadomej fantazji, kluczowe dla całej jej pracy. Kolejni autorzy przedstawiają następne ważne
  idee opracowane przez Klein. W sześciu rozdziałach poświęconych teorii Klein nie tylko w klarowny sposób
  poznajemy znaczenie i wagę tych pojęć, ale także to, jak je wzbogacono i jak ewoluowały od czasu, gdy Klein
  przedstawiła je po raz pierwszy. Na przykład nieomal we wszystkich rozdziałach autorzy omawiają niektóre
  aspekty identyfikacji projekcyjnej - mechanizmu, który Klein opisuje jedynie w kilku wersach artykułu
  "Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych".
  W trzech rozdziałach poświęconych teorii Biona Czytelnik śledzi rozwój Kleinowskiej idei identyfikacji
  projekcyjnej i to, jak zasiliły one Bionowską teorię pomieszczającego-pomieszczanego oraz jego badania
  nad całym obszarem ludzkiej zdolności myślenia, a także różnicowanie funkcjonowania psychotycznego
  i niepsychotycznego, które w dużym stopniu wiąże się z tą interakcją. Autor każdego z rozdziałów wskazuje
  na inny aspekt tego, czym jest życie w świecie szaleństwa. Podobnie jak w przypadku rozdziałów poświęconych
  teorii Klein autorzy nie próbują przedstawić uproszczonej wersji prac Biona. Zamiast tego zapraszają nas do
  swych gabinetów i pozwalają zerknąć na świat ich pacjentów, a także dowiedzieć się, jak analitycy ten świat
  rozumieją - dzięki myślom Biona. Każdy z autorów prezentuje własne indywidualne podejście i poszerza
  prace Klein i Biona.


  Spis treści
  1. Analiza dzieci i koncepcja nieświadomej fantazji
  Patricia Daniel

  2. Wyłanianie się wczesnych relacji z obiektem w settingu psychoanalitycznym
  Irma Brenman Pick

  3. Sytuacja edypalna i pozycja depresyjna
  Ronald Britton

  4. Równowaga między pozycją paranoidalno-schizoidalną a pozycją depresyjną
  John Steiner

  5. Identyfikacja projekcyjna w doświadczeniu klinicznym
  Elizabeth Bott Spillius

  6. Rozszczepienie i identyfikacja projekcyjna
  Michael Feldman

  7. Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie
  Edna O’Shaughnessy

  8. Utrzymywanie w umyśle
  Ronald Britton

  9. Tak jakby: zjawisko nieuczenia się
  Ruth Riesenberg Malcolm