img
img

ASCO Book 2010

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Medipage
 • Stara Cena: 80,00 złCena: 80,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 5.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Wydawca:MediPage

  ISBN:9788361104377

  Edycja:1

  Data wydania:2010

  Okładka:Miękka

  Liczba stron:170

  Rak piersi

  Leczenie uzupełniające raka piersi: czy stopień zaawansowania wciąż ma znaczenie w erze leczenia indywidualizowanego? Anthony Howell, Ana M. Gonzalez-Angulo i Harold J. Burnstein


  Sporne kwestie dotyczące postępowania w raku piersi w stadium rozsiewu: ocena biologiczna raka piersi - czy należy wykonywać biopsje przerzutów? Linda Lindström, Sacha Howell, Gunnar Ĺström, Ulla Wilking, Elisabet Lidbrink, Anne Armstrong, Eva Karlsson, Thomas Hatschek i Jonas Bergh


  Opcje leczenia chirurgicznego u chorych na raka piersi z obecnością mutacji w BRCA1/2 lub wykazujących predyspozycje rodzinne Marian B. E. Menke-Pluymers, Caroline Seynaeve i Maartje Hooning


  Leczenie systemowe u chorych na raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 Susan M. Domchek


  Ośrodkowy układ nerwowy

  Zagadnienia dotyczące geriatrii w neuroonkologii: rola chemioterapii Alba A. Brandes i Enrico Franceschi


  Powikłania neurologiczne leczenia przeciwnowotworowego Eudocia C. Quant i Patrick Y. Wen


  Układ pokarmowy

  Chemioterapia uzupełniająca w leczeniu raka jelita grubego w II stadium zaawansowania: czy zwiększają się możliwości określania, którzy chorzy odnoszą z niej korzyści? Max Vergo, Polina Khrizman, Neal J. Meropol, Sabine Tejpar i Al B. Benson III


  Przedoperacyjna chemioradioterapia w raku odbytnicy: obecne zastosowania i przyszłe kierunki badań Claus Rödel


  Receptory błonowe jako cel interwencji terapeutycznych w raku jelita grubego i odbytnicy Teresa Macarulla, Ben Markman i Josep Tabernero


  Aktualizacja wiedzy o nowotworach złośliwych górnego odcinka przewodu pokarmowego: co się zmieniło od Dorocznej Konferencji ASCO w 2009 roku? A. Craig Lockhart, Anthony B. El-Khoueiry i Mark Krasna


  Układ moczowo-płciowy

  Rozwój standardów postępowania w raku nerki w późnym stadium zaawansowania Christopher W. Ryan, Eric Jonasch i Primo N. Lara Jr


  Opcje terapeutyczne w leczeniu guzów zarodkowych jądra we wczesnym stadium zaawansowania (w stopniu I) Christian Kollmannsberger, Scott Tyldesley i Craig Nichols


  Białaczka, mielodysplazja i przeszczepy

  Przewlekła białaczka limfocytowa u chorych w starszym wieku: kogo należy leczyć? Clive S. Zent


  Rak płuca

  Rola genetycznych różnic między populacjami ludzkimi w raku płuca Patrick C. Ma


  Rola leczenia podtrzymującego w postępowaniu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w późnym stadium zaawansowania Thomas E. Stinchcombe i Tracey Evans


  Leczenie zindywidualizowane w raku płuca: wiodące odkrycia w badaniach translacyjnych April K. S. Salama i Ravi Salgia


  Niedrobnokomórkowy rak płuca: najnowsze postępy w badaniach klinicznych Saiama N. Waqar, Janakiraman Subramanian, Thomas E. Stinchcombe i Ramaswamy Govindan


  Chłoniaki i choroby plazmocytów

  Nowe schematy chemioterapii u chorych na szpiczaka plazmocytowego będących w starszym wieku Jesús San-Miguel i M. Victoria Mateos


  Chłoniaki nieziarnicze u osób w starszym wieku ze szczególnym uwzględnieniem chorób współwystępujących Stuart M. Lichtman


  Późne działania niepożądane leczenia chorych na chłoniaka David J. Straus


  Mięsaki

  Skojarzone zastosowanie standardowych i nowych leków celowanych, służące poprawie wyników leczenia chorych z nowotworami podścieliska przewodu pokarmowego w późnym stadium zaawansowania Philippe A. Cassier, Isabelle Ray-Coquard i Jean-Yves Blay