img
img

AMD - diagnostyka i leczenie postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica
Tytuł: AMD - diagnostyka i leczenie postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Autor: Rejdak Robert red.
Rok: 2016
Format: 14.0x20.0cm
Stron: 108
ISBN: 9788365476678
Oddajemy w Państwa ręce pierwszą książkę z cyklu Biblioteka Okulisty Praktyka. Opracowanie jest poświęcone bardzo aktualnej tematyce zwyrodnieniu plamki związanemu z wiekiem (AMD, age-related macular
degeneration).
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem należy do wiodących przyczyn nieodwracalnej ślepoty w krajach uprzemysłowionych i stanowi problem medyczny oraz społeczny. Szacuje się, że liczba chorych na AMD będzie
wzrastać, co jest związane ze starzeniem się społeczeństw. Dlatego chorobę tę określa się mianem epidemii ślepoty XXI wieku. Choć ukazało się już wiele wydawnictw na ten temat, rozwój tej dziedziny okulistyki jest tak
szybki, że wiedza wymaga ciągłej aktualizacji. Podjęliśmy trud przekazania Państwu najważniejszych zagadnień dotyczących patogenezy, nowoczesnej diagnostyki i terapii wysiękowej postaci AMD.
Wszyscy autorzy są lekarzami praktykami, na co dzień leczącymi pacjentów z AMD, i pisali swoje rozdziały z myślą o kolegach okulistach. Staraliśmy się przedstawić możliwie szeroko różne aspekty związane z wysiękową postacią AMD, w tym również aktualnie obowiązujące kryteria Programu Lekowego. Już po pierwszych miesiącach funkcjonowania Programu Lekowego można stwierdzić, że stanowi on przełom w dotychczasowej organizacji leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD. Przykładowo dzięki zmianom w kryteriach
kwalifikacji, tj. obniżeniu wieku oraz podwyższeniu górnej granicy ostrości wzroku, możemy leczyć chorych już we wczesnej fazie choroby. Poprawa skuteczności terapii wynika także z zapewnienia ciągłości leczenia w Programie oraz dedykowania osobnych środków finansowych. Mamy nadzieję, że niniejsza książka ułatwi Państwu codzienną pracę. Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak